top of page

Designfilosofi

DESIGNPRINSIPPER

Landskapsarkitektur går ut på å få kjennskap til hvordan naturens elementer er bygd opp, hvordan elementene spiller sammen, og hvordan man kan skape et samspill mellom menneske og natur. Rent praksis vil det gjerne si å skape gode uterom, i krysningspunktet mennesket (kultur) og natur, som både mennesker og biologisk mangfold trives i.  

Det er ikke lenger noen tvil om at klimaendringene er menneskeskapte og at det må gjøres noe nå. Senest lanserte regjeringen "Klimakur 2020" for å vise hvor og hvordan vi må kutte på klimagassene. Det å skulle ta fatt på og legge om livene våre for å møte klimakuttene som -må- gjennomføres om vi i det hele tatt skal ha et miljø å trives i, kan virke som et tap av livskvalitet og livsførsel. Men om vi flytter fokuset bort fra "tap" og "kutt" til å se hva slags verdier vi kan skape ved å dyrke en grønnere tilværelse, kan det straks se mer attraktivt ut. 

Når vi lengter etter sommer, lengter vi etter lange sommerkvelder i grønne omgivelser, et skjermet hjørne, med god mat og drikke. Vi lengter etter å kunne sløve ute med en god bok, og å gå barføtt rundt i hagen og plukke bær og blomster, øyeblikk som gir oss mye i livet, øyeblikk vi husker og lengter tilbake til.  Dette er i tillegg bærekraftig og klimavennlig bruk av tiden, spesielt om hagen også er tilpasset biologisk mangfold. Det er slike rom og øyeblikk vi legger til rette for, pusterom for mennesker og biologisk mangfold. Se inspirasjon for design her.

PUSTEROMS TIPS TIL GRØNNERE LIVSSTIL

 

 • Dyrke selv fremfor å importere 
   

 • Gjøre dyrking, matlaging og måltider til en hobby for hele familien, fremfor å kjøpe plastinnpakket mat og hastekjøre rundt til fritidsaktiviteter
   

 • Tilpasse kosthold mer til sesong, noe som er morsommere når man dyrker frem grønnsakene selv.
   

 • Reise langsomt, bli lenger, delta i lokalsamfunnet du reiser til
   

 • Reparere fremfor å kjøpe nytt
   

 • Låne og bytte med naboer og venner
   

 • Gi hjemmelagde gaver og opplevelser fremfor ting
   

 • Støtte lokale forhandlere, betal det lille ekstra for kvalitet, omtanke og miljøvennlighet
   

 • Bruke penger på opplevelser fremfor ting
   

 • Satse på nære aktiviteter, spill, lek i nabolaget, kreativ syssel

 

DESIGNPRINSIPPER

 Våre designprinsipper er inspirert av prinsipper fra permakultur, som kan defineres som økologi i praksis. Metoden vi anvender gjør at designet ikke bare oppleves som et godt sted å være for mennesker, men også for biologisk mangfold og miljø.

-  Rom for ro

Hagen skal være et sted for å stresse ned,

hvor man kan trekke seg tilbake og hente 

energi.

-  Rom for å dyrke og dele øyeblikk

Hagen skal ha rom for ulike opplevelser, aktiviteter og for å dele øyeblikk med andre.

- Bruke planter som romskapende elementer

Som gir estetisk verdi gjennom hele året.

- Lage rom som stimulerer sanser og minner

- Kutte energibruknivå og bruke klimavennlige

former for ressurser

Like viktig som selve elementene, er 

relasjonene mellom dem. 

- Lage sluttede kretsløp

 Gjennom kompostering, gjenvinning og biologisk rensing. 

 

- Spare på ressurser

Som vann, gjødsel og arbeidskraft ved hjelp av plantevalg, materialvalg og metode. 

- Gjenbruk av materialer

Materialer fra tomta får nye funksjoner, og vi ser etter brukte materialer til nytt design


- Kombinere moderne design 

med økologiske prinsipper

Økologisk design trenger ikke være rotete! 

Ved bruk av kontraster, siktlinjer, planter og materialer får man en vakker og miljøvennlig hage.

 

-  Stable funksjoner

Hvert element skal ha flere funksjoner.

 

-  Relasjoner mellom elementene

Like viktig som selve elementene, er 

relasjonene mellom dem. 

- Øke biologisk mangfold, spesielt

tilrettelegge for pollinatorer som humler,

bier, sommerfugler og fugler. 

Bruke insektsvennlig (pollinator-) 

beplantning 

- Bruke arter, materialer og midler

som ikke er til trussel for miljøet

Det vil si at vi forhindrer spredning av

uønskede arter og heller velger bærekraftige

metoder.

- Bruke lokal arbeidskraft, forhandlere

og materialer 

Vi ønsker å støtte lokale bedrifter som

styrker lokalsamfunnet og bidrar til 

stedsutvikling, og tar vare på lokal

byggeskikk.

dottertilsirkel.png
horisontal.png

© 2020 PUSTEROM LANDSKAP

post@pusteromlandskap.no

Oslo, Norge

bottom of page