top of page

HAGESTART
 

Startpakke hagedesign

Nyhet! Hagestart er for deg som ønsker å sette i gang med planene for hagen, men ikke vet helt hvor du skal begynne. Dere ønsker å få oversikt over ulike idéer, alternativer og muligheter for hagen deres.

Hagestart kommer i en enkel-versjon og en pluss-versjon.

Hagestart enkel

 • Én times idétime på tomt eller over nett
   

 • En kortfattet oversikt over muligheter og begrensninger for tomta utfra reguleringsplan, BYA (bebygd areal), byggeforskrifter og natur- og kulturverdier i området. Dere får en oversikt over hva, hvor mye og hvordan dere har lov til å bygge og ikke.
   

 • En overordnet enkel skisseplan med forslag på ulike soner som utnytter potensialet med solforhold, lokalklima, siklinjer, terreng og andre kvaliteter.
   

 • Noen referansebilder med forslag på tiltak, materialvalg og beplantning.
   

 • To enkle skisser som viser mulig tiltak og plassering 

  Pris: 9750,- inkl mva og idétime.

   

Hagestart pluss 

 • Én times idétime på tomt eller over nett
   

 • Oversikt over muligheter og begrensninger for tomta utfra reguleringsplan, BYA (bebygd areal), byggeforskrifter og natur- og kulturverdier i området. Dere får en oversikt over hva, hvor mye og hvordan dere har lov til å bygge og ikke, samt tips til hvordan dere kan løse tomtas utfordringer som overvannshåndtering o.l. 
   

 • En overordnet hageplan med forslag på mål og dimensjoner på ulike soner og elementer i hagen som utnytter potensialet med solforhold, lokalklima, siktlinjer, terreng og andre kvaliteter. Denne planen kan være grunnlag for utførende anleggsgartner eller entreprenør.
   

 • Inspirasjonsbilder med forslag på tiltak, palett og type beplantning, materialvalg, elementer og form.
   

 • To-tre skisser som viser mulige tiltak og plassering. 

 • Forslag på fremdriftsplan og tips til veien videre avhengig om dere vil gjøre ting selv eller bestille arbeider fra anleggsgartner/entreprenør. 

Pris: 12 500,- inkl mva og idétime.

Prosessen: 

Vi gjør forberedende arbeid for å se på hva reguleringsplanen for eiendommen sier, bebygd areal (BYA) og natur- og kulturverdier. Vi avtaler befarign, og går gjennom tomta sammen. Vi gjør oss kjent med hagen og deres behov, ønsker, muligheter, ambisjoner og budsjett, og lager derfra et forslag basert på dette.

Prisene inkluderer en times befaring/idétime og reisevei i Osloområdet, evt over nett/telefon.  

skisse_pergola_.jpg
hagestart_annonse.png
Meld din interesse her

Takk for henvendelsen! Vi tar veldig snart kontakt med deg. Husk å sjekke spam-filteret ditt.

penstorblader_edited.png
dottertilsirkel.png
horisontal.png

© 2023 PUSTEROM LANDSKAP

post@pusteromlandskap.no

Oslo, Norge

bottom of page