HAGESTART

Startpakke hagedesign

Nyhet! Hagestart er for deg som ønsker å sette i gang med planene for hagen, men ikke vet helt hvor du skal begynne. Dere ønsker å få oversikt over ulike idéer, alternativer og muligheter for hagen deres.

 

Dette får dere: 

 • Muligheter og begrensninger for tomta utfra reguleringsplan, byggeforskrifter og natur- og kulturverdier i området. Dere får en oversikt over hva, hvor mye og hvordan dere har lov til å bygge og ikke, samt tips til hvordan dere kan løse tomtas utfordringer som overvannshåndtering o.l. 
   

 • Forslag på ulike soner i hagen som utnytter potensialet med solforhold, lokalklima, siktlinjer, terreng og andre kvaliteter. 
   

 • Inspirasjonsbilder med forslag på tiltak, palett, materialvalg, elementer og form.
   

 • Enkle skisser som viser mulige tiltak og plassering. 

 • Forslag på fremdriftsplan og tips til veien videre.

Prosessen: 

Vi gjør forberedende arbeid for å se på hva reguleringsplanen for eiendommen sier, bebygd areal (BYA) og natur- og kulturverdier. Vi avtaler befarign, og går gjennom tomta sammen. Vi gjør oss kjent med hagen og deres behov, ønsker, muligheter, ambisjoner og budsjett, og lager derfra et forslag basert på dette. 

Pris

Hagestart koster 9750,- inkl mva. Dette inkluderer en to timers befaring og reisevei i Oslo og gamle Akershus. 

Meld din interesse her

Takk for henvendelsen! Vi tar veldig snart kontakt med deg. Husk å sjekke spam-/reklamefilteret, noen ganger havner svaret vårt der. :--) 

skisse_pergola_.jpg
kampendrodling.png
penstorblader_edited.png
dottertilsirkel.png
horisontal.png

© 2020 PUSTEROM LANDSKAP

post@pusteromlandskap.no

Oslo, Norge