top of page

Vi hjelper deg med å finne roen i hagen.

Vi tilbyr:

- ENKELTTIMER RÅDGIVNING/KONSULTASJON

- HAGEDESIGN

- KURS I HAGEDESIGN

- LANDSKAPSARKITEKTUR

- PLANTEDESIGN

- DYRKING & MATHAGE

- OVERVANNSHÅNDTERING & KLIMATILTAKI HAGEN

- BIOLOGISK RENSING AV VANN

penstorblader_edited.png
plANterutenhånd.jpg
damtilfacebook.png
Pergolaterrasse303.png
1202_edited.png
dyrking.png
Plankikkifacebookannonse.png

DESIGNPRINSIPPER

Våre designprinsipper er inspirert av prinsipper fra permakultur, som kan defineres som økologi i praksis. Metoden vi anvender gjør at designet ikke bare oppleves som et godt sted å være for mennesker, men også for biologisk mangfold og miljø.

-  Rom for ro

Hagen skal være et sted for å stresse ned,

hvor man kan trekke seg tilbake og hente 

energi.

-  Rom for å dyrke og dele øyeblikk

Hagen skal ha rom for ulike opplevelser, aktiviteter og for å dele øyeblikk med andre.

- Bruke planter som romskapende elementer

Som gir estetisk verdi gjennom hele året.

- Lage rom som stimulerer sanser og minner

- Kutte energibruknivå og bruke klimavennlige

former for ressurser

- Lage sluttede kretsløp

 Gjennom kompostering, gjenvinning og biologisk rensing. 

 

- Spare på ressurser

Som vann, gjødsel og arbeidskraft ved hjelp av plantevalg, materialvalg og metode. 

- Gjenbruk av materialer

Materialer fra tomta får nye funksjoner, og vi ser etter brukte materialer til nytt design

Les mer her.


- Kombinere moderne design 

med økologiske prinsipper

Økologisk design trenger ikke være rotete! 

Ved riktig plantevalg og grep som bruk av kontraster, siktlinjer, og bruk av bærekraftige materialer får man en vakker og miljøvennlig hage som er positivt for lokalt biologisk mangfold.

 

-  Stable funksjoner

Hvert element skal ha flere funksjoner.

 

-  Relasjoner mellom elementene

Like viktig som selve elementene, er 

relasjonene mellom dem. 

- Øke biologisk mangfold, spesielt

tilrettelegge for pollinatorer som humler,

bier, sommerfugler og fugler. 

Bruke insektsvennlig (pollinator-) 

beplantning 

- Bruke arter, materialer og midler

som ikke er til trussel for miljøet

Det vil si at vi forhindrer spredning av

uønskede arter og heller velger bærekraftige

metoder.

- Bruke lokal arbeidskraft, forhandlere

og materialer 

Vi ønsker å støtte lokale bedrifter som

styrker lokalsamfunnet og bidrar til 

stedsutvikling, og tar vare på lokal

byggeskikk.

BLOMKARSEPIPEBLÅp.png
dottertilsirkel.png
  • Facebook
  • Instagram

Hei! 

Pusterom landskap er et lite, miljøbevisst kontor som skaper vakre pusterom for mennesker, planter, insekter og dyr. Vi designer uterom og hager som gir en grønnere livsstil med mer livsglede, og vi gir forslag på hvordan du kan håndtere lokale og større klimautfordringer - slik som for eksempel overvann og tap av biologisk mangfold - i hagen. 

 

Vi tegner og planlegger hele eller deler av hager og uterom etter ønsker om grad av bruk, oppholdsrom, vedlikehold, komposisjon og palett. Vi kombinerer tradisjonelle naturmaterialer med moderne design og permakulturprinsipper. Les mer om hva vi mener om klimavennlig design her, hvem vi er, våre designprinsipper og hva slags tjenester vi tilbyr. Eller ta kontakt. 

jordskokk.png
pipeholurt2.png
horisontal.png

TJENESTER

- HAGEDESIGN

- KURS I HAGEDESIGN


- PLANTEDESIGN

- DYRKING

- REGNBED/
OVERVANNSHÅNDTERING/
KLIMATILTAK

- BIOLOGISK VANNRENSING

- ENKELTELEMENTER
(pergola, drivhus, terrasse, vinterhage etc)

Les mer her.

nordseterv3.png

© 2023 PUSTEROM LANDSKAP

post@pusteromlandskap.no

Oslo, Norge

bottom of page