top of page

OM PUSTEROM LANDSKAP

Pusterom landskap ble etablert senåret 2019 av Karen Sjølli.

Karen Sjølli (f. 1991) er utdannet landskapsarkitekt ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), med fokus på detaljprosjektering, økologisk design, plantedesign og strategisk landskapsplanlegging rettet mot lokalsamfunn, samt naturbaserte rensesystemer og overvannshåndtering. I tillegg har Karen spesialisert seg på permakulturdesign gjennom et 90 timers kurs fra Rancho Mastatal, og har bakgrunn som park- og friområdeforvalter i Bymiljøetaten, Oslo kommune, ni somre som kirkegårdsgartner og fra kunst og design på HiOA. Seks år som assistent i Uloba har økt innsikten for hvordan landskap kan bli mer tilgjengelig og inkluderende for alle, uansett forutsetning.

imm031_35A2.jpg

Pusterom landskap designer vakre uterom hvor man kan dyrke øyeblikk og liv, puste ut og utfolde seg. Pusteroms mål er å oversette klimamål inn i konkret og estetisk hagedesign, og å øke livskvalitet for mennesker og biologisk mangfold. Vi ønsker en mer bevisst og rettferdig ressursbruk, både på et personlig og mer samfunnsmessig plan.

 

Pusterom landskap ble opprettet for at flere skal utnytte – og få utbytte – av potensialet uterommene våre har. Ikke bare kan man skape grønne oaser for seg selv, men også for humler, bier, venner, familie og naboer. Man kan dyrke frem mat, og ha glede av prosessen. Man kan krype opp i et grønt, storbladet hjørne med en god bok, eller samles rundt et måltid med selvdyrket mat. Man kan ligge i skyggen under et velduftende tre og høre humla suse, eller finne frem til gleden i å luke ugress i hagen og seg selv samtidig. Man kan få gleden av å følge og ta del i et helt kretsløp, fra å dyrke et frø til å kompostere matrestene og gi liv til noe nytt.

 

Klimakrisa vi står i nå gjør at vi alle må ta i et tak, og vi må tenke nytt rundt det å bo og leve. Hagen er et godt sted å starte. Den er ikke bare et sted for spesielt interesserte som vier all sin tid til den; den er et rom alle kan finne glede og ro i, og vokse og gro sammen med plantene sine. 

Se mer av prosjektene vi har gjort på vår Instagram eller Facebookside.

Pusterom landskap er registrert i Brønnøysundregistrene under Sjølli Pusterom, med organisasjonsnummer 923 778 454 MVA.

  • Facebook
  • Instagram
blomkarseogpipeholurtHVITp.png

DESIGNPRINSIPPER

Våre designprinsipper er inspirert av prinsipper fra permakultur, som kan defineres som økologi i praksis. Metoden vi anvender gjør at designet ikke bare oppleves som et godt sted å være for mennesker, men også for biologisk mangfold og miljø.

-  Rom for ro

Hagen skal være et sted for å stresse ned,

hvor man kan trekke seg tilbake og hente 

energi.

-  Rom for å dyrke og dele øyeblikk

Hagen skal ha rom for ulike opplevelser, aktiviteter og for å dele øyeblikk med andre.

- Bruke planter som romskapende elementer

Som gir estetisk verdi gjennom hele året.

- Lage rom som stimulerer sanser og minner

- Kutte energibruknivå og bruke klimavennlige

former for ressurser

Like viktig som selve elementene, er 

relasjonene mellom dem. 

- Lage sluttede kretsløp

 Gjennom kompostering, gjenvinning og biologisk rensing. 

 

- Spare på ressurser

Som vann, gjødsel og arbeidskraft ved hjelp av plantevalg, materialvalg og metode. 

- Gjenbruk av materialer

Materialer fra tomta får nye funksjoner, og vi ser etter brukte materialer til nytt design

Les mer her.


- Kombinere moderne design 

med økologiske prinsipper

Økologisk design trenger ikke være rotete! 

Ved bruk av kontraster, siktlinjer, planter og materialer får man en vakker og miljøvennlig hage.

 

-  Stable funksjoner

Hvert element skal ha flere funksjoner.

 

-  Relasjoner mellom elementene

Like viktig som selve elementene, er 

relasjonene mellom dem. 

- Øke biologisk mangfold, spesielt

tilrettelegge for pollinatorer som humler,

bier, sommerfugler og fugler. 

Bruke insektsvennlig (pollinator-) 

beplantning 

- Bruke arter, materialer og midler

som ikke er til trussel for miljøet

Det vil si at vi forhindrer spredning av

uønskede arter og heller velger bærekraftige

metoder.

- Bruke lokal arbeidskraft, forhandlere

og materialer 

Vi ønsker å støtte lokale bedrifter som

styrker lokalsamfunnet og bidrar til 

stedsutvikling, og tar vare på lokal

byggeskikk.

dottertilsirkel.png
horisontal.png

© 2022 PUSTEROM LANDSKAP

post@pusteromlandskap.no

Oslo, Norge

bottom of page