top of page

Designfilosofi

 Våre designprinsipper er inspirert av prinsipper fra permakultur, som kan defineres som økologi i praksis. Metoden vi anvender gjør at designet ikke bare oppleves som et godt sted å være for mennesker, men også for biologisk mangfold og miljø.

imm013_22.jpg

Designprinsipper

Landskapsarkitektur går ut på å få kjennskap til hvordan naturens elementer er bygd opp, hvordan elementene spiller sammen, og hvordan man kan skape et samspill mellom menneske og natur. Rent praktisk vil det gjerne si å skape gode uterom, i krysningspunktet mennesket (kultur) og natur, som både mennesker og biologisk mangfold trives i.  

 

Det å skulle ta fatt på og legge om livene våre for å møte klimakuttene som -må- gjennomføres om vi i det hele tatt skal ha et miljø å trives i, kan virke som et tap av livskvalitet og livsførsel. Men om vi flytter fokuset bort fra "tap" og "kutt" til å se hva slags verdier vi kan skape ved å dyrke en grønnere tilværelse, kan vi få til en positiv endring for oss selv og for miljøet. 

Når vi lengter etter sommer, lengter vi gjerne etter lange sommerkvelder i grønne omgivelser, et skjermet hjørne, med god mat og drikke. Vi lengter etter å kunne sløve ute med en god bok, og å gå barføtt rundt i hagen og plukke bær og blomster, øyeblikk med ro og øyeblikk vi sanser, øyeblikk vi husker og lengter tilbake til.  Dette er bærekraftig og klimavennlig bruk av tiden. Å dyrke livet nær enn selv, slik at behovet for flyreiser, forbruk og konsum blir mindre, i tillegg til de konkrete klimatiltakene som å øke biologisk mangfold i hagen, fordrøye og rense overvann. Det er slike rom og øyeblikk vi legger til rette for, pusterom for mennesker og biologisk mangfold. 

Materialvalg

Vi tegner løsninger med kortreiste naturmaterialer, og gjerne gjenbruk og resirkulering av materialer som allerede finnes på tomta. 

Klimaklok design 

Every website has a story, and your visitors want to hear yours. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what your team does and what your site has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know.

If you’re a business, talk about how you started and share your professional journey. Explain your core values, your commitment to customers and how you stand out from the crowd. Add a photo, gallery or video for even more engagement.

bottom of page