top of page

HAGEDESIGN

klimavennlig & estetisk 

Pusterom landskap bistår med alt fra idéskisser og illustrasjonsplaner til byggeklare tegninger for hele eller deler av hagen etter behov og ønske om detaljering. Vi gjør privathager, borettslag og mindre bakgårdsprosjekter, og tilpasser prosjektet etter behov. Se inspirasjon til hagedesign her.

 

Et hageprosjekt trenger ikke å være omfattende, og avhenger i stor grad av hva slags bruk den skal være for. For noen vil det holde med noen få grep for å få større glede av hagen, mens andre vil ha gjennomgående planer for et helhetlig, økologisk hagedesign. Prosessen med å planlegge hagen starter med en kartlegging av ønsker, behov og forutsetninger for dere som skal bruke den, samt analyser av tomta, lokalmiljøet og hagen.

 

Det å ha glede av en hage er mest knyttet til solrike sommerdager, men ved god planlegging kan en hage gi glede selv på vinteren med skulpturelle, stivfrosne planter, vinterhager og drivhus. Hagen kan ha rom for ulike former for sansing, opplevelse og samvær, og like viktig, rom for å trekke seg tilbake. Hagen skal ha en spennende oppbygging, hvor de ulike elementene, siktlinjene og sammenhengene mellom disse skal gi gode opplevelser hele året, fra alle deler av hagen og huset. 

Planenes detaljeringsbehov og innehold diskuteres med deg som kunde, og kan inneholde alt fra utforming, beplantningsplaner, materialer, design, kjøkkenhage, belysning, og detaljer av elementer som for eksempel mur, pergola, terrasse, oppkjørsel etc. Hele designet skal være så miljøvennlig og bærekraftig som mulig, og basert på tomtas og kundens forutsetninger. Vi mener at estetikk og miljøvennlighet ikke trenger å gå på akkord med hverandre, og vi kan designe alt fra klassiske hager til natur- og skoghager. Planene kommer i 2d og kan leveres til anleggsgartner eller entreprenører etter anbefaling fra oss, eller på eget initiativ. Vi gir forslag på materialer og forhandlere. Etter ønske og behov kan planene tilrettelegges så man kan gjøre mye selv. Ta kontakt for uforpliktende tilbud.

Gjennom befaring eller informasjon fra deg som kunde sammen med  kart og bilder, kartlegges blant annet tomtas eksisterende kvaliteter og elementer, beplantning, jordtype, geologi, helning, lysforhold, vind og lokalklima, siktlinjer, og så videre.  Eksisterende elementer må måles opp og fylles inn på kartgrunnlaget. Gjennom samtale med deg som kunde får vi oversikt over blant annet ønsket utforming, fargesammensetning, konsept, bruk og ønsket vedlikehold, og ønsket detaljering av ferdig produkt. 

01

IDÉTIME/BEFARING & KARTLEGGING

02

TILBUD OG OMFANG

 

03

IDÉSKISSER

Kunden gir tilbakemelding og innspill

04

FERDIGE PLANER
Planene kan leveres til anleggsgartner eller entreprenør, eller utføres selv.

myrapark4.png
Plankikkifacebookannonse.png

En komplett hagepakke inneholder følgende, pakken tilpasses etter ønske og avtale; 

-  HAGEPLAN I MÅLESTOKK

Byggeklare planer med alle hagens elementer, basert på tomtas geologi, jordtype, lokalklima, eksisterende kvaliteter og kundens ønsker.

  KONSEPTSKISSER OG EKSEMPLER

Soner, bruk, forbindelser, sosiale rom, dyrking og kompostering. Hagens ulikerom, konsept,

materialer, farger, teksturer. 

DETALJSKISSER, I 3D, SNITT OG PLAN

Av enkeltelementer som skal bygges. For eksempel gjerde, mur, terrasse, pergola, etc.

-PLANTEPLAN  OG BILDER

Av trær og planter med sammensetning, planer etter bed og oversikt over farge, blomstringstid, bilder og illustrasjoner.

 

 

SKJØTSEL OG VEDLIKEHOLD

Gjennom året, ugress- og skadedyrhåndtering, luking og kompostering. 

GRØNNE TILTAK/RESSURSSPARING

Tips til hvordan man kan spare ressurser i hagen, gjenvinne og resirkulere næringsstoffer og mat. 

FREMGANGSPLAN

Veiledende steg med forslag på gjennomføring av prosjekt. Vi kan også hjelpe deg med å finne utførende anleggsgartner eller entreprenør som gir pris på utførelse.

Priser (prisene er inkludert mva):

Idétime/befaring:

På idétime/befaring går vi gjennom tomta og dine ønsker og behov. Vi kartlegger omfang av  ønskede hageprosjektet og muligheter. I ettertid vil du få tilsendt et pristilbud og oversikt over hva pakken vil inneholde. Varighet 1.5 timer. Kr 2500,-

Befaring + skriftlig oppsummering

Kr 5500,-

Befaring + enkle forslag:

Idétime på befaring eller nett, samt enkle skisser for enkelte elementer/rom i hagen eller uteområdet ditt, og referansebilder til disse.

Kr 10500,-

 

-

Hagepakker: 

Grunnpakke

Grunnpakken består av et hefte med illustrasjonsplan med  skisser og konseptforslag av tiltak, fargevalg og forslag på overordnet utforming, materialvalg og eksempler på plantevalg. 

Fra 15.500,-

Komplett hagepakke

Se oversikt over innhold i boksen til venstre. Fra 25.000,- avhengig av størrelse og omfang.

Etter første befaring kan nøyaktig pris på pakken gis.

Ta kontakt for prisoverslag på ditt prosjekt.

penstorblader_edited.png
dottertilsirkel.png
horisontal.png

© 2023 PUSTEROM LANDSKAP

post@pusteromlandskap.no

Oslo, Norge

bottom of page