top of page

Hagedesign

Prosessen starter med en kartlegging av ønsker, behov og forutsetninger for dere som skal bruke hagen, samt analyser av tomta, reguleringer og lokalmiljø. For noen vil det holde med noen få grep for å få mer glede av hagen, mens andre vil ha gjennomgående planer for et helhetlig, klimavennlig og estetisk hagedesign.

Pakker for hagedesign

| Komplett hagedesign

Prosjektet deles i to deler om ønskelig, én skissefase og en detaljfase. Etter skissefasen har vi en gjennomgang (enten på teams, fysisk eller e-post) med tilbakemelding og justering for de ferdige planene for hagen.

Dette får du:

- 1.5-2 timers befaring/idétime.

- Illustrasjonsplan og teknisk plan i målestokk.

- Planteplan med antall og plassering.

- Detaljtegninger og illustrasjoner i 3D og snitt av valgte konstruksjoner (f.eks pergola, støttemur, terrasse etc).

- Materialforslag.

- Forslag på fremdriftsplan og gjennomføring av prosjekt.

- Tips til skjøtsel og oppfølging av hagen, samt grønne tips og ressurssparing i hagen.

- Oppstartsbefaring med entreprenør/anleggsgartner.

Prosjektet leveres i et digitalt hefte, eller et trykket hefte om dere ønsker det. Prisen avhenger av kompleksitet og omfang. Du får et komplett tilbud på pris etter befaring.

| Grunnpakke hagedesign

Grunnpakken består av et hefte med illustrasjonsplan, skisser og konseptforslag av tiltak, fargevalg og forslag på overordnet utforming, materialvalg og eksempler på plantevalg.  

Dette får du:

- 1-2 timers befaring/idétime

- Målsatt illustrasjonsplan i målestokk

- Konseptskisser og referansebilder av foreslåtte tiltak

- Material- og fargepalett for hagen

- Eksempler på beplantning. Planteplan kan også legges til i grunnpakken etter ønske.

Prosjektet leveres i et digitalt hefte. Prisen avhenger av kompleksitet og omfang. Du får et komplett tilbud på pris etter befaring.

Pakker med fastpris for deg som bare ønsker noen helt enkle forslag: 

| Befaring/nettkonsultasjon + enkle skisser 

Idétime på befaring eller nett, samt helt enkle forslag for enkelte elementer eller soneinndeling i hagen. Referansebilder til disse, samt skriftlig oppsummering fra befaring.

Fastpris: 10.500,- inkl mva. 

| Befaring + enkel skisse av et hagerom, skriftlig oppsummering og referansebilder.

Fastpris: Kr 5500,- inkl mva. 

| Befaring/idétime

Fastpris 2500,- inkl mva. Tillegg for reisevei utenfor Oslo/Akershus. 

Kontakt oss

Skriv til oss, så finner vi en passende prosess for ditt prosjekt. Obs! Husk å sjekke spam-filteret ditt, noen ganger havner e-posten fra oss der. :-)

Tlf: 97 06 58 97

E-post: post@pusteromlandskap.no

Obs! Husk å sjekke spam-filteret ditt, noen ganger havner e-posten fra oss der. :-)

Takk for melding :-)

bottom of page