top of page

Klimatiltak i hagen og i uteområder

Klimakrisa kan virke uhåndterlig, fjern og nær på samme tid, samtidig som det ikke finnes noen tvil om at vi alle må gjøre noe. Noen har store utfordringer på egen tomt, som oversvømmelse i hage og kjeller når vannet ikke ledes tilstrekkelig bort. De fleste kommuner har utfordringer med sprengt vannledningskapasitet ved de stadig flere ekstreme nedbørsdagene. Dette kan man i stor grad døyve med å fordrøye vannet på egen tomt ved hjelp av regnbed og dammer.

 

I tillegg har vi utfordringer når det kommer til næringsstoffer utenfor kretsløp; store mengder med blant annet nitrogen og fosfor vaskes ut i elver, innsjøer og havet, hvor de forsurer og påvirker næringskjeder svært negativt. Fosfor-lagrene er spådd tomme innen 30-100 år (les mer om den mindre kjente fosfor-krisen her), noe som vil ha store konsekvenser for verdens matproduksjon. Både fosfor og nitrogen er helt nødvendige næringsstoffer for planter, og kan gjenvinnes på egen tomt ved bruk av filtrering og planter som tar opp næringsstoffene.

Tiltakene vi foreslår og tegner er basert på lokale utfordringer og tomtas forutsetninger, plantenes spesifikke renseegenskaper, jordtype, helninger osv. Vi velger ut plantesammensetninger og oppbygninger som gjør klimatiltakene nærmest selvgående med minimal skjøtsel og ressursbruk. Lokal overvannshåndtering ved bruk av planter tilfører området stor estetiske verdier, og øker også biologisk mangfold i hagen. 

Vi bistår også med rådgivning for arkitekter og planleggere for utforming av klimatiltak i uteområdet.

Eksempler på klimatiltak vi utformer

- REGNBED

 

Planteplan med planteliste, jordblanding, oppbygging av bed.

 

- GRØNNE GRØFTER

Leding av overvann gjennom vakre, grønne grøfter bort fra hus og infrastruktur. Oppbygging av grunnforhold i bed, plantevalg, tips til skjøtsel. 

- PLANTEVALG TIL RENSEDAM

Plantevalg til bruk for rensing av næringsstoffer fra f.eks gråvann og veivann. Plantene er nøye utvalgt utfra hvilke næringsstoffer de tar opp. Ved å bl.a. ta opp nitrogen og fosfor, kan plantene også brukes som gjødsling, og dermed bli en del av et sluttet kretsløp. 

sirkelogbakgrunnsammen1202.png
regnbedsnitt.png
image (1).png
Skjermbilde 2023-11-11 112607.png

Klimamål i uteområdet

 • Kutte energibruk.
   

 • Gjenbruk av materialer.
   

 • Spare urørte områder av hagen, la jordliv og organismer leve uten for mye påvirkning.
   

 • Bruke mer klimavennlig former for ressurser, resirkulere det man kan.
   

 • Legge til rette for sluttede kretsløp.
   

 • Øke biologisk mangfold, legge til rette for pollinatorer som humler, bier og sommerfugler.
   

 • Fordrøye og rense overvann, avlaste rør- og renseanlegg.
   

 • Spare på ressurser som vann, gjødsel, strøm og arbeidskraft ved å designe for lavenergikrevende tiltak, riktig plantevalg og metode
   

 • Velge kortreise, bærekraftige og lokale naturmaterialer.
   

 • Ta utgangspunkt i det som er: jobb med tomtas topografi, jordforhold og egenskaper, og ikke imot. 
   

 • Velg kortreiste, bærekraftige og lokale materialer.

Eksempler på klimautfordringer

 • Forurensning, spesielt forurenset overvann
   

 • Tapping av naturressurser og næringsstoffer
   

 • Tap av biologisk mangfold, spesielt insekts
  (pollinator-)død

   

 • Flom og ekstremnedbør
   

 • Tørke

Alle disse utfordringene vil ha store konsekvenser, særlig for matproduksjon. Vi har allerede hatt flere somre med ekstrem tørke, og vi har områder med store, og oftere flomproblemer.

Ved riktig planlegging kan man dyrke mat og stauder som tåler både tørke og ekstremnedbør, man kan døyve oversvømming  og gjenvinne næringsstoffer.

Kontakt oss

Skriv til oss, så finner vi en passende prosess for ditt prosjekt. Obs! Husk å sjekke spam-filteret ditt, noen ganger havner e-posten fra oss der. :-)

Tlf: 97 06 58 97

E-post: post@pusteromlandskap.no

Obs! Husk å sjekke spam-filteret ditt, noen ganger havner e-posten fra oss der. :-)

Takk for melding :-)

bottom of page